Schooltijden en gym


Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00. 
Woensdag zijn de lessen van 08:30 uur tot 12:15 uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Groep 1 t/m 4 is ook op vrijdagmiddag vrij.

Bij slecht weer kunnen de kinderen tien minuten voor aanvang van de lessen binnen komen. Ook de ouders die hun kleuters naar de klas brengen kunnen tien minuten voor de aanvangstijd het gebouw betreden. Wij verzoeken u uw kinderen tijdig, maar niet te vroeg naar school te sturen. Tien minuten voor aanvang van de lessen wordt er door de leerkrachten toezicht gehouden op de pleinen. De groepen 1 tot en met 4 maken gebruik van de hoofdingang van de school. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school .

Gym:

Op maandagochtend gymmen alle groepen (ook de kleuters) in de gymzaal onder leiding van een vakleerkracht. De tweede les is een spelles. Deze wordt gegeven door de eigen leerkracht. Gymmen doen we allemaal in sportkleding en met gymschoenen aan. Let erop dat de zolen niet af kunnen geven op de gymvloer.

 

Groep

Gymtijden

1/2

maandag 08:30 - 09:15

3/4

maandag 9:15 - 10:00

vrijdag 11:00 - 12:00

5/6

maandag 10:15 -11:00

vrijdag 13:00 -14:00

7/8

maandag 11:00-12:00

donderdag 13:00 - 14:00

 

Maandag toestelles.

Andere dag door de eigen groepsleerkracht spelles.