Inspectie van het onderwijs


Goed onderwijs is van iedereen: van leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders. In het onderwijs staat voortdurend het kind centraal. Ouders en kinderen kunnen díe school kiezen die het beste bij hen past. De school en haar bestuur zijn zelf verantwoordelijk voor goed onderwijs. De inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen deze kwaliteit te verbeteren. De inspectie let bij iedere school op dezelfde dingen, maar houdt daarbij rekening met de specifieke omstandigheden. Tenminste eens in de vier jaar komt de inspectie kijken op school en in de klas.
Bij het schoolbezoek kijken de inspecteurs naar veel zaken. Naar de leerresultaten bijvoorbeeld maar ook of leraren voldoende rekening houden met verschillen tussen leerlingen; houdt school de eigen kwaliteit in de gaten; hoe zit het met de professionaliteit van de team en voelt een leerling zich veilig en gestimuleerd op school. De inspecteurs bezoeken lessen en praten met leerlingen, ouders en leraren. Naast de schoolbezoeken analyseert de inspectie elk jaarvan iedere school drie dingen:
 
Ten eerste welke resultaten de school bereikt met hun leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de citotoetsgegevens of de eindtoets-resultaten. Hierbij houdt de inspectie wel rekening met de specifieke kenmerken van de leerlingen.
 
Ook houdt de inspectie verschillende jaarstukken tegen het licht, zoals het jaarverslag en het huishoudboekje.
 
Tenslotte let de inspectie op signalen van bijvoorbeeld ouders en leraren over de school. Als blijkt uit deze analyse dat er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of de financiën van de school dan volgt op korte termijn een uitgebreid onderzoek.
 
Het totaal-oordeel over de school bestaat dus altijd uit een heleboel verschillende onderdelen. Als blijkt dat de kwaliteit onder de maat is, zwak of zeer zwak, dan moet de school zo snel mogelijk verbeteringen doorvoeren. De inspectie ziet hierop toe. Is de kwaliteit op orde, dan krijgt de school het predicaat “basistoezicht”. Het grootste deel van de Nederlandse scholen heeft dit basistoezicht. De inspectie stimuleert scholen om zich verder te blijven verbeteren, want goed onderwijs is van iedereen. 


Dinsdag 13 mei 2014 heeft de inspectie van het onderwijs onze school voor het laatst bezocht. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderwijs op O.b.s. De Pannebakker op orde is. Onze school behoudt daarom het basistoezicht. 

Klik hier voor het inspectierapport.