Schooljaar 2018-2019

Informatie over de werkwijze in groep 1-2 kunt u hier downloaden.
 

In groep 1/2 zitten momenteel 18 kleuters. Het is een heterogene kleutergroep. Dat wil zeggen dat we een gecombineerde groep 1 en 2 hebben. In de loop van het schooljaar stroomt een aantal kinderen in die 4 jaar worden.

Elke dag wordt er gestart met alle stoeltjes in de kringopstelling. In de kring worden veel activiteiten gedaan waar ieder kind aan mee kan doen. 
Voordat de kinderen uit de kring gaan, wordt aan de hand van de tijdwijzer van PomPom aandacht besteed aan de dagen van de week. 
Bij de start van de dag bekijken we ook wat we die dag allemaal gaan doen. Dit kunnen de kinderen zien aan de dagritmekaarten. 

Voorbeeld van een dagindeling:
ochtend:
*kring met taal/rekenactiviteit
*werken met ontwikkelingsmateriaal (opdracht)
*eten/drinken
*muziek
*spel

middag:
*kring met taal/rekenactiviteit
*werken naar keuze en afmaken van de ochtendwerkjes
*spel

Sova (sociale vaardigheidstraining), Engels en programma`s van de schooltelevisie (Koekeloere) komen ook nog aan bod.

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we met chromebooks. 

Maandag is het koekjesdag. De kinderen mogen dan voor het eten en drinken een koek meenemen bijv. een liga of sultana. Geen koekjes met chocolade.

Vrijdagochtend is speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed mee naar school nemen of spullen die zij graag aan de andere kinderen willen tonen.


Organisatie en flexibiliteit van een thema

Elk thema heeft dezelfde opbouw. De doe-activiteit, de kringactiviteiten en de groepslessen zijn over de 3 themaweken verdeeld. Binnen elk thema kunt u echter naar eigen inzicht schuiven met de volgorde van de activiteiten. De activiteiten voor zelfstandig werken in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal komen tijdens het hele thema elke dag aan bod. De lessen in Kleuterplein zijn overzichtelijk en praktisch, met steeds een duidelijk lesdoel en een vaste structuur.

 

Week 1 Week 2 Week 3
doe-activiteit    
grote kringen taal-lezen grote kringen taal-lezen grote kringen taal-lezen
grote kringen rekenen grote kringen rekenen grote kringen rekenen
grote kring Engels grote kring sociaal-emotioneel grote kring sociaal-emotioneel
gym gym gym
muziek muziek muziek
drama drama drama
buitenspel buitenspel  
  wereldoriëntatie | burgerschap  
     
     
hoeken en ontwikkelingsmateriaal hoeken en ontwikkelingsmateriaal hoeken en ontwikkelingsmateriaal
kleine kringen kleine kringen kleine kringen
5 minutenspelletjes 5 minutenspelletjes 5 minutenspelletjes

Hoeken en ontwikkelingsmateriaal

Kleuterplein werkt met alle hoeken die voor de ontwikkeling van kleuters belangrijk zijn: themahoek, bouwhoek, zand-watertafel, ontdekhoek, rekenhoek, leesschrijfhoek en verfbord. Voor al deze hoeken zijn er uitgewerkte activiteiten op 3 niveaus: voor de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de meest voorkomende ontwikkelingsmaterialen zoals constructiemateriaal, kralenplank, mozaïek en vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat bij al deze activiteiten centraal. Ze leren spelenderwijs.

Routines

Routines zijn belangrijk voor kleuters. Ze geven duidelijkheid en structuur. Kleuterplein faciliteert het werken met routines. U kunt de onderdelen inzetten die u wilt. Natuurlijk start u elke dag met de dagritmekaarten. U kunt deze routine uitbreiden met de dagen van de week, de seizoenen, de maanden en het weer. Ook kunt u werken met pictogrammen voor zelfstandig werken en de letter van deze periode. Wat u inzet is afhankelijk van de didactische keuzes die u maakt. Naast de dagelijkse routines in Kleuterplein heeft de methode specifieke Kleuterplein-routines die voor de kinderen herkenbaar en zichtbaar in de klas aanwezig zijn: het prentenboek, de thematafel, letters, cijfers en de handpop Raai de Kraai.