Informatie groep 5/6 Schooljaar 2018 - 2019              Logo_dePannebakker_Klein.png


  1. Algemene gegevens.
    Groepsleerkrachten / onderwijsassistent:


Sandra van Heest-de Vos,  leerkracht groep 5/6|s.vanheest@sopogo.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Ineke Bos-de Swaaf, leerkracht groep 5/6 |i.bos@sopogo.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag.

Lin Tönissen, onderwijsassistent.


 

 

                                                                                                        

  1. Een dag in groep 5 en 6.

 

We beginnen de dag vanuit de kring. We vertellen de kinderen wat de planning van de dag is.

Op  maandag is het rooster bijvoorbeeld:


 

groep 5

groep 6

maandag

   

8.30-9.00

spelling- instructie

weektaak

9.00-9.30

weektaak

spelling- instructie

9.30-10.00

lezen- zaakvak

lezen-zaakvak

10.00-11.00

eten/drinken/gym

eten/drinken/gym

11.00-11.30

rekenen - instructie

rekenen- zelfstandig werken

11.30- 12.00

Engels

Engels

     

13.00-13.30

taal- instructie

weektaak

13.30-14.00

weektaak

taal- instructie

14.00-15.00

themahoek/keuze/voorlezen

themahoek/keuze/voorlezen

     

Ieder kind heeft een mapje waarin het weekrooster en zijn/haar weektaken zitten. Zo kunnen de kinderen zelf bijhouden wat er gedaan wordt en hebben ze overzicht van wat er nog gemaakt moet worden.

Het rooster hangt ook zichtbaar op de borden aan de zijkant van de klas. 
  1. De verschillende vakken en methoden .

 

Wij werken dit jaar m.b.v. thema`s uit de zaakvakken. Ons eerste thema heet: “Rondje Nederland”.

Naast de methoden die we op school hanteren, werken we ook met keuze-opdrachten, themahoeken en weektaken die te maken hebben met het thema van dat moment. De kinderen leren hierbij zelfstandig te werken en ontdekkend te leren. De doelen van het thema hangen zichtbaar voor groep 5 en groep 6 voorin de klas.

De leerlingen krijgen ook huiswerk mee behorende bij de thema’s.  Er wordt aan het einde van een thema een toets afgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over de Middeleeuwen. De kinderen krijgen de informatie die ze nodig hebben om een toets te kunnen maken mee naar huis, zodat ze het kunnen leren. Helpt u uw kind met leren?

 

Weektaak:

In de weektaak staat de lesstof die we gedurende de week behandelen. Sommige kinderen kunnen starten zonder uitleg, anderen hebben de reguliere of extra instructie nodig.  Voor een leerling is in zijn/haar weektaak te vinden wanneer deze uitleg krijgt, wat hij/zij zelfstandig kan maken en welke uitdagingen, oefening en extra opdrachten er voor hem/haar klaarstaan.


Woordenschat:

De kinderen breiden hun woordenschat uit met woorden uit de taalmethode én woorden van het thema. 

Technisch lezen:

Er wordt 4 x per week een half uur geoefend met technisch lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode LIST.  Twee keer per week wordt er een mini-les gegeven van 10 minuten om de leesmotivatie te vergroten en kennis te maken met alles op het gebied van lezen.

De kinderen vanaf leesniveau E4 gaan stillezen in een boek. Heeft u kind nog niet het niveau van E4 bereikt, wordt er “Hommel” gelezen. Hommel lezen is een methode waarbij de kinderen zachtjes, hardop lezen. Dit vindt plaats in een ander lokaal, uiteraard onder begeleiding van een leerkracht.

Samen Lezen doen we 1 keer per week. Omdat wij thematisch werken, gebruiken wij hiervoor de boeken van de methode voor aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde.   

 

                                           

Rekenen:

In groep 5 en 6  werken de leerlingen met de  methode “Alles telt”. Deze zeer uitgebreide methode maakt gebruik van een lesboek, een werkboek (waarin de nodige herhaling te vinden is), een maatschrift (op niveau) en een plusschrift. Tevens hebben de leerlingen toegang tot de software van de methode. Zo kunnen ze afwisselend leren, herhalen, verdiepen en toetsen maken. Niet elke les wordt gewerkt met de software, afwisseling is de sleutel tot succes!

We leren de kinderen zelf het schriftelijke werk na te kijken. Uiteraard ligt de supervisie bij de leerkracht, die middels kindgesprekken de leerlingen eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bijbrengt. Het werk in de software wordt automatisch nagekeken.

Naast de methode werken we zoveel mogelijk met concreet materiaal, uitdagend materiaal (voor de leerlingen die dit aankunnen) en wisselende werkvormen. Denk hierbij aan een circuit, een bepaald onderwerp wat een periode behandeld wordt, herhaling en verdieping en automatiseren van o.a. de keer- en deelsommen en plus- en minsommen.

Er wordt elke dag gerekend.

 

Taal:

Taal wordt gegeven middels de methode “Taal op maat”. In de lessen worden de verschillende onderdelen van taal aangehaald, namelijk: spreken en luisteren, woordenschat, taal, schrijven en kijk op taal. Het doel van de les staat centraal. Dit is de start van de les. De leerlingen krijgen een vraagstuk te beantwoorden waarbij een link wordt gelegd met het te behalen doel. Daarna volgt de uitleg in het boek en instructie van de leerkracht.

Voor leerlingen die meer aankunnen, zijn plusopdrachten beschikbaar. Ook is er in het boek te lezen wat de leerlingen de volgende les te wachten staat en kan er gebruik worden gemaakt van de ‘klaaropdrachten’ die de methode voorschrijft. Ook taal wordt ondersteund met een software- en een smartboardprogramma.

 

 

Spelling:

Spelling wordt gegeven via de methode ‘Spelling op maat’. De methode bestaat uit één werkboek. De leerlingen krijgen, net als bij de taalles, het doel van de les voorgeschoteld. Daarna volgt de instructie. Voor de leerlingen die dit aankunnen, bestaat de mogelijkheid plusopdrachten te maken.

Aansluitend bij de methode is er een softwareprogramma. Deze wordt afwisselend ingezet. Ook kan gebruik worden gemaakt van visuele ondersteuning via het smartboard.


Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen doen de leerlingen eigenlijk de hele dag door. Alles wat gelezen wordt, moet op de juiste manier verwerkt worden. De strategieën die ze daarbij nodig hebben, leren ze tijdens de begrijpend lezen lessen. Deze worden gegeven d.m.v. Nieuwsbegrip. Een tekst met vragen over een een actueel onderwerp, waar de meeste leerlingen al iets van weten of meer over willen weten. Dit wordt ondersteund met online lessen, digibordlessen en een filmpje van de makers van het Jeugdjournaal. De leerlingen gaan enthousiast aan de slag met de tekst. Zij werken hierbij op niveau en regelmatig in niveaugroepjes. De leerkracht begeleidt deze groepjes door te ‘modellen’ (=voordoen).  Ook wordt altijd apart aandacht besteed aan de woordenschat van de les.


Engels:

Engels is, met het oog op de toekomst, een steeds belangrijker vak aan het worden. Om de leerlingen hierop zo goed mogelijk voor te bereiden, wordt er minstens twee keer per week Engels gegeven. De Engelse lessen zijn lessen van “Groove me”. De leerlingen leren Engels met behulp l van een modern liedje + bijhorende clip. De tekst van het liedje vormt het onderwerp van de les. Via het smartboard is het voor de leerlingen aantrekkelijk, afwisselend en interactief.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van werkbladen, toetsen en woordenlijsten.

 

                                                        

 

Studievaardigheden:

Op school werken wij in groep 5/6  met de methode Denkwerk. Denkwerk leert de kinderen hoe ze informatie moeten gebruiken en verwerken. Het werkboekje van Denkwerk komt regelmatig mee naar huis als huiswerk. De kinderen maken thuis een les, op school bespreken wij deze opdrachten met elkaar. Uiteraard mag u uw kind helpen, maar geef ze geen antwoorden. Het is echt de bedoeling dat ze zelf gaan leren hoe ze aan informatie komen en hoe ze deze moeten verwerken.

 

Andere vakken:


 

  1. Gebruik van Chromebooks.

 

We zijn sinds schooljaar 2017-2018 in het bezit van chromebooks. Hierdoor kunnen de leerlingen een deel van de leerstof digitaal verwerken. 

         5.     Gesprekkencyclus en voortgang van het kind.


We zijn schooljaar 2017-2018 gestart met oudervertelgesprekken. De tijd tussen het startgesprek en het gesprek voor het eerste rapport was lang, bleek uit evaluatie onder team en ouders. We hebben daarom onze gesprekkencyclus met ingang van schooljaar 2018-2019 aangepast:


september    - oudervertelgesprek

november    - oudergesprek (facultatief, op aangeven van ouder en/of teamlid)

eind februari    - rapport 1 gesprek

juni/juli    - rapport 2 - geen gesprek

Een rapport mag geen verrassing zijn. Mocht het rapport erg afwijken van wat eerder met ouders en het kind zelf besproken is, dan zoeken we voorafgaand aan het meegeven van het rapport contact met u via mail of telefoon. Ieder kind zal met de leerkracht een gesprekje hebben waarin het rapport besproken worden.

Indien het nodig is nemen we tussendoor contact op met u over de resultaten van uw kind. U kunt ervan uitgaan dat de leerkracht u op de hoogte houdt als het onderwijsleerproces niet verloopt zoals we dat graag zien. Veel ouders spreken wij zo frequent, dat een standaard contactmoment aan het eind van het jaar vervallen is. Als u naar aanleiding van het rapport toch nog vragen mocht hebben, kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht.

Voor ​de kleuterouders ​geldt dat we de contactmomenten volgen van ons observatiesysteem BOSOS. Dat wil zeggen dat wij de ouders uitnodigen in januari en juni. Bij startende kleuters wordt een startgesprek behouden na ongeveer 6 weken onderwijs. 

 


    


 


 

 

Naut

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Samenvattingen

Strip-samenvattingen

  

Meander                                              

Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Thema 5
Samenvattingen
Strip-samenvattingen
Thema 1 topo
Thema 2 topo
Thema 3 topo
Thema 4 topo
Thema 5 topo

 

 

 

Brandaan


Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5
Samenvattingen
Strip-samenvattingen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Groep 5


Dicteewoorden thema 1
Dicteewoorden thema 2
Dicteewoorden thema 3
Dicteewoorden thema 4
Dicteewoorden thema 5
Dicteewoorden thema 6
Dicteewoorden thema 7
Dicteewoorden thema 8

Groep 6


Dicteewoorden thema 1
Dicteewoorden thema 2
Dicteewoorden thema 3
Dicteewoorden thema 4
Dicteewoorden thema 5
Dicteewoorden thema 6
Dicteewoorden thema 7
Dicteewoorden thema 8

 

 

Rekenen- Wiskunde


Groep 5

Rijtjes voor ruitjes 1

Rijtjes voor ruitjes 2
Rijtjes voor ruitjes 3
Rijtjes voor ruitjes 4
Rijtjes voor ruitjes 5
Rijtjes voor ruitjes 6
Rijtjes voor ruitjes 7
Rijtjes voor ruitjes 8
Rijtjes voor ruitjes 9


Voor ouders:
Wat leert mijn kind in groep 5?


Groep 6

Rijtjes voor ruitjes 1
Rijtjes voor ruitjes 2
Rijtjes voor ruitjes 3
Rijtjes voor ruitjes 4
Rijtjes voor ruitjes 5
Rijtjes voor ruitjes 6
Rijtjes voor ruitjes 7
Rijtjes voor ruitjes 8
Rijtjes voor ruitjes 9


Voor ouders: 
Wat leert mijn kind in groep 6?

Ambrasoft voor thuis
Rekenweb
Junior Einstein
Rekenspelletjes
Squla