Activiteitencommissie


 
Op basisschool de Pannebakker neemt de activiteitencommissie een prominente plaats in! Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemd. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het helpen en ondersteunen bij activiteiten in de school. In de activiteitencommissie is iedere klas vertegenwoordigd middels een contactouder.

Het reglement is op te vragen bij de activiteitencommissie.