De MR (medezeggenschapsraad)


Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het schoolbeleid zoals het schoolplan. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden. Hoe de verkiezingen voor de raad zijn geregeld, staat in het Medezeggenschapsreglement van stichting OPOGO.

De medezeggenschapsraad denkt mee en praat mee over zaken als:

In de MR zitten:  
Bauke van der Goot , vader van Juul
Willem-Jan Kom , voorzitter en vader van Charlotte en Matthijs
Bas Ruhl, vader van Iris en Bram
Monique Notenboom, leerkracht groep 3/4
Lizette Kamphorst, leerkracht groep 5/6
Bas Nijsse, leerkracht groep 7/8

Voor meer informatie, kijk op de website van SOPOGO http://www.sopogo.nl/de-organisatie/gmr/ 
Notulen zijn op te vragen bij de secretaris m.notenboom@sopogo.nl.