De MR (medezeggenschapsraad)


Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het schoolbeleid zoals het schoolplan. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden. Hoe de verkiezingen voor de raad zijn geregeld, staat in het Medezeggenschapsreglement van stichting OPOGO.

De medezeggenschapsraad denkt mee en praat mee over zaken als:

In de MR zitten:
Monique Cooijman, moeder van Matiz. Zij is voorzitter van de MR;
Elco van der Waal, vader van Jort en GMR-lid;
Maurits Drenth, vader van Madelief en Olivier.
Monique Notenboom, leerkracht groep 5/6, secretaris;
Wilma Keisers, leerkracht groep 5/6 en GMR-lid;
Sandra van Heest, leerkracht groep 3/4 en groep 7/8.

Voor meer informatie, kijk op de website van SOPOGO http://www.sopogo.nl/de-organisatie/gmr/ 
Notulen zijn op te vragen bij de secretaris m.notenboom@sopogo.nl.