Tussenschoolse opvangUw kind kan tussen de middag overblijven op school. Onze school schakelt hiervoor vrijwilligers in. Meestal zijn dit ouders. De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders. Het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven ligt in handen van de overblijfkrachten. Overblijfkrachten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten zijn geschoold. Ze kunnen hiervoor de TSO-opleiding volgen, een pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. De TSO-overblijfkrachten op de basisschool moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen voor zij met hun werkzaamheden beginnen.  De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht zijn aanstelling krijgt. 

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. Wanneer u uw kind regelmatig laat overblijven, kunt u gebruik maken van een zogenaamde "10-strippenkaart" van E15,00. Een losse keer kost E1,50. U kunt dit contant betalen of overmaken op rekeningnr. NL68RABO 0115384405 o.v.v. overblijfgeld en de naam van uw kind. 
Opgeven kan middels de intekenlijst op het whiteboard bij de onderbouwingang.