Jeugd gezondheidszorg


In het kader van de jeugd gezondheidszorg biedt onze school een aantal faciliteiten. Zo werken wij nauw samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en het jeugd ondersteuningsteam van de gemeente. Op onze school is het voor ouders/verzorgers met vragen over het opgroeien en/of opvoeden van hun kind(eren) ook mogelijk zelf een gesprek aan te vragen met 2 professionals op dit gebied: de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster.

 

Tot het takenpakket van jeugdverpleegkundigen
behoort het ondersteunen van ouders via voorlichting, individuele contacten op inloopspreekuren, tijdens huisbezoeken, in groepen op het groepsconsultatiebureau. Ook geven zij oudercursussen als Opvoeden & Zo en andere opvoedprogramma’s als Home Start, Stevig Ouderschap, Spel aan huis, Op Stap, MIM, Triple P en VoorZorg.


Bij schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht voor een goed gesprek, advies, begeleiding, bemiddeling of andere hulp om de zaken weer op de rails te krijgen. De schoolmaatschappelijk werkster kent de weg naar de juiste instanties en kan u net dat zetje in de rug geven dat u nodig hebt. U kunt rechtstreeks bij zowel de jeugdverpleegkundige als bij schoolmaatschappelijk werk terecht, een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is kosteloos. Onze jeugdverpleegkundige is Maria Geertsma; werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Meenakshi Berrevoets; werkzaam bij Kwadraad.
 


Wij kunnen u ook doorverwijzen naar het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT). Het JOT bestaat uit zestien gezinscoaches (met ondersteunend personeel) met diverse achtergronden zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, (ortho)pedadogiek en de zorg voor kinderen met een beperking. Het JOT biedt passende hulp, van een enkel adviesgesprek tot intensieve begeleiding. Het bezoekadres is: De Dillenburg, Juliana van Stolberglaan, 3241 GL in Middelharnis.

U kunt via Hanneke van der Wende,onze intern begeleider, een afspraak maken voor een gesprek. Haar e-mail adres is: h.vanderwende@sopogo.nl